FNs bærekraftsmål mer til skade enn til hjelp?

Det hjelper lite at Erna Solberg har gitt sin tilslutning til bærekraftsmålene, når hun fortsatt tillater fullt kjør i oljeutvinning og oljeleting i Arktis, skriver Gunnar Kvåle i et innlegg i Bergens Tidende.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling i New York 25. september 2015. Det er positivt at alle FNs medlemsland slutter opp om visjoner om å utrydde fattigdom og ulikhet på en bærekraftig måte. Men det følger ingen forpliktelser med. Rapporten påpeker at fortsatt bærekraftig vekst etter 2030 er avhengig av at klimamålene nås. Men rapporten prioriterer ikke klimamålene noe høyere enn andre av de 169 delmålene den setter opp.

I likhet med Naomi Klein, mener Kvåle at det økonomiske systemet inneholder drivkrefter for fortsatt uhindret forbrukdsvekst, noe som står i direkte motstrid til klimamålene. Derfor mener han vi trenger en grunnleggende omveltning mot en politikk som tar hensyn til planetens grenser, noe blant andre Johan Rockstrøm, direktør ved Stockholm Resilience Centre, tar til orde for. Også Pave Frans tar et oppgjør med dagens økonomiske system som en grunnleggende årsak til miljøproblemer og sosial nød.

Mens klimaet fordrer at vi legger kraftig om kursen, letes det ufortrødent videre etter olje. – Det er en politikk for det motsatte av å «handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene» som mål 13 krever, avslutter Kvåle.

Les hele artikkelen i Bergens Tidende