FN vedtok forbud mot atomvåpen

Den første multilaterale nedrustningsavtalen på 20 år ble vedtatt i FNs generalforsamling, da et internasjonalt forbud mot utvikling, prøving og bruk av atomvåpen ble vedtatt. 122 land stemte for forslaget, mens alle atommakter og Nato-land, unntatt Nederland, boikottet møtet. Nederland stemte imot, mens Singapore avsto fra å stemme.

Utenriksminister Børge Brende stempler vedtaket som "symbolpolitikk", siden ingen av atommaktene sluttet seg til vedtaket. Stortinget vedtok i fjor enstemmig at Norge skal arbeide langsiktig for rettslig bindende avskaffelse av atomvåpen. Brende sier til NRK.no at dette betyr at atommaktene er nødt til å være med i prosessen.

Les mer på NRK.no