Finansdepartementet skjermer opplysningsplikt fra skatteparadiser

Et samlet Storting vedtok i 2015 en henstilling til regjeringen om å gjennomgå forskriften for Land-for-land-rapportering for å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Men i forskriften føyde Finansdepartementet til en "låseparagraf", som begrenser rapporteringsplikten til land der selskapet betaler mer enn 800.000 kroner i skatt.

Publish What You Pay-nettverket (PWYP) har lenge arbeidet for at Norge skal kreve full åpenhet om hvilke land postboksselskaper er registrert, og hvilke land de bygger opp kapitalen sin. Etter vedtaket i Stortinget i 2015 innlemmet i fjor Finansdepartementet krav om utvidet land-for-land-rapportering, som ved første øyekast ser ut til å kreve slik åpenhet.

Men terskelen på 800.000 kroner i innbetalt skatt avlyser i praksis rapporteringsplikten for pengeplasseringer i skatteparadiser. PWYP-leder Mona Thowsen spør i en kronikk i Klassekampen hvorfor Finansdepartementet har innført denne låsebestemmelsen.

Les kronikken på PWYPs nettsider