Færrest pedagoger per barnehagebarn i Oslo

Tall fra Kostra viser at Oslo henger etter de andre store byene i Norge i antall pedagoger per barnehagebarn. I Oslo er det 15,4 barn for hver pedagog i barnehagene. Trondheim er best blant de større byene er. Der har barnehagene i snitt 10,9 barn per pedagog.

1. nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad forteller til Dagsavisen at det i 2013 arbeidet 756 ufaglærte i pedagogstillinger på dispensasjon i Oslo kommune. Tall fra SSB viser at vi i 2020 vil mangle nesten 3.000 barnehagelærere. Skyvulstad mener pedagogmangelen kan bøtes på ved å forbedre arbeidssituasjonen og statusen til yrket.

Les mer i Dagsavisen