Facebook vil rapporterer ‘reell omsetning’ i Norge

Facebook vil i løpet av 2019 begynne å rapportere inntekter som lokale salgskontor har vært med å generere til skattemyndighetene i det aktuelle landet. I Europa har konsernet så langt rapportert inntektene til hovedkontoret i Irland, der selskapsskattene for konserner som Facebook er mikroskopiske. Facebook gjør ifølge deres egen erkæring endringen for å "gi mer transparens til myndigheter og politikere i hele verden".

Ifølge Financial Times vil ikke endringen nødvendigvis føre til at selskapet vil betale mer skatt en tidligere. Det kommer an på hvordan selskapet fører utgiftene sine. Prognosene tyder på at Facebook tjener mer enn to milliarder kroner i Norge. I 2016 betalte Facebook Norway 468.000 kroner i skatt her i landet.

Annonser som kunder selv setter opp i den automatiske portalen vil fortsatt bli inntektsført i Irland. Dette gjelder blant annet alle småkunder.

Les mer i Dagens Næringsliv