Forside » Aktuelt » Evaluering av sosiologisk forskning i Norge

Evaluering av sosiologisk forskning i Norge

Dette er et ansvar disse tre institusjonene bør ta gjennom å organisere kurs, seminarer og forskningsgrupper. Panelet oppfordrer også Norges forskningsråd til å øke midlene til fri grunnleggende forskning i sosiologi.

Både den geografiske og institusjonelle mobiliteten i norsk sosiologi er for lav, påpekes det. Panelet foreslår blant annet flere utenlandsopphold for forskere på alle nivåer og mer bruk av professor II-stillinger. Videre foreslås det å etablere felles nasjonale standarder og krav til PhD-utdanningen i sosiologi.

Hovedansvaret for en videre fagutvikling innenfor de store sosiologimiljøene ligger hos miljøene selv, mener divisjonsstyret i NFR. NFR kan imidlertid spille en aktiv rolle i dette arbeidet ved å skape møteplasser og bidra med råd og tilrettelegging, blant annet gjennom å lyse ut midler til institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP) for de evaluerte fagmiljøene.

Lenke: //www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Hoyt_niva_pa_sosiologisk_forskning/1253963382589?WT.ac=forside_nyhet
Kjelde: NFR

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.