Europas største vindpark blir bygd i Trøndelag

Sammen med partnere investerer Statkraft 11 milliarder kroner i Europas største vindparke på Fosen, Hitra og Snillfjord. Trønderenergi og det europeiske investeringskonsortiet Nordic Wind Power er hentet inn på investorsiden. Planene for Midt-Norge ble skrotet av Statkraft i sommer, noe som resulterte i en høylydt debatt.

Investorene har nå kommet fram til en annen sammensetning som vil gi mer kraft for mindre penger. Det skal settes opp 278 vindturbiner, hver med en effekt på 3,6 MW. Totalt vil anleggene ha en effekt på 1000 MW. Danske Vestas skal levere turbinene.

Ifølge Sysla vil produksjonen fra de nye vindparkene bli større enn den samlede norske vindkraftproduksjonen idag.

Naturvernforbundet reagerer med skuffelse på utbyggingsplanene. – Store mengder verdifull natur som i dag er uten inngrep, vil nå gå tapt. Det dreier seg om halvparten av den urørte kystnaturen som er igjen i Sør-Trøndelag. Verna vassdrag og trua fuglearter vil bli berørt. Det samme gjelder et viktig sørsamisk reindriftsområde, understreker Steinar Nygaard, leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.

Naturvernforbundet mener Norge heller må prioritere satsing på energieffektivisering. – Det er heller ikke fornuftig å produsere mer strøm når det ikke fins noen plan for at den skal erstatte fossil energi, sier leder i forbundet Lars Haltbrekken. – Slik situasjonen er nå, vil enda mer kraftproduksjon senker strømprisene og gjøre både kraftproduksjon og energieffektivisering mindre lønnsomt.