EU-dom mot masselagring av overvåkingsdata

EU-domstolen avsa rett før jul en dom som vil bli svært viktig for personvernet også i Norge. Ifølge direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon setter dommen foten ned for lagring av trafikkdata der det ikke foreligger klar mistanke om alvorlig kriminalitet.

– Lagring av teledata er spesielt alvorlig fordi det gir et veldig detaljert bilde av hvordan folk lever livet sitt og kan gi den enkelte borger en følelse av å være under konstant overvåking, sier Thon til Aftenposten.

Sverige har vedtatt omstridte overvåkingslover som gir adgang til tapping av trafikk også fra Norge. Den svenske innenriksministeren er bekymret over at flere skyldige ville gått fri uten de lovene som Sverige nå sannsynligvis må revidere.

Les mer i Aftenposten