Etiske refleksjonsgrupper for sykepleiere: et «lavterskeltilbud»

– Når du står i situasjoner der du trenger en løsning på et etisk problem, nytter det ikke om du kan identifisere problemet ved hjelp av etiske teorier og prinsipper, hvis du ikke kan gjøre noe med problemet. Da er det nyttig å ha en metode eller prosedyre og noen praktiske verktøy du kan bruke. Jeg mener at både kliniske etikk-komiteer og etikkrefleksjonsgrupper bør være en del av «verktøykassen» til sykepleiere.

Dette skriver Anne Kari Tolo Heggestad i Sykepleien. Hun underviser i etikk for sykepleierstudenter, og har alltid vært opptatt av at etikk må være praksisnært.

Tolo foreslår etiske refleksjonsgrupper som et nyttig verktøy. Det er enkelt å sette opp: – En etikkrefleksjonsgruppe består ideelt sett av fem til åtte ansatte og kan gjerne ha en fast veileder eller fasilitator, som har ansvaret for å gjennomføre etikkrefleksjonen. Denne veilederen kan være en ansatt på avdelingen eller en som kommer utenfra, for eksempel sykehus- eller sykehjemsprest. 

Les mer i Sykepleien