Etikk i Praksis: temanummer om styring av naturressurser

Etikk i Praksis har kommet ut med nr 1-2014, som er et temanummer om styring av naturressurser.
Av innholdet nevner vi:

Leder: Temanummer om styring av naturressurser
Hans Morten Haugen: Peoples’ right to self-determination and self-governance over natural resources: Possible and desirable?
Jennifer Bailey: Looking for sustainable solutions in salmon aquaculture
Fanny Verrax: Governance of mineral resources: Towards the end of national states’ supremacy?
Hanne Pihl Bjerre & Katrine Juel Vang: Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen
Bjørn Hofmann: Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester (NIPT)

Tidsskriftet foreligger i Open Access-format her
Planlagte numre
Nr 2/2014: «Etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis. Frist for innsending 10. juni 2014
Nr 1/2015: Teknologiutviklingens normative dimensjoner. Frist for innsending 5. januar 2015
Alle temanumre har åpne seksjoner. Mer informasjon finner du på Akademika forlag.