Etikk i Praksis publiserer utgave 2/2013

OPEN ACCESS TIDSSKRIFT Alle artiklene er tilgjengelig gjennom open access portal.
Nr 2/2013 er et åpent nummer som inneholder:

  • Leder: Åpent nummer om surrogati, bioetikk, forskningsetikk og minoriteter
  • Annelin Haukeland, Liv Cathrine Heggebø og Kristine Bærøe: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?
  • Morten Magelssen: Kristen bioetikk på defensiven
  • Sarah Wadmann: Informeret samtykke i kliniske forsøg: teknikaliteter, tillid og tætte relationer
  • Jill Beth Otterlei & Berit Skorstad: Etikk på kollisjonskurs - når forvaltningsetikk og forskningsetikk møtes
  • Morten Ebbe Juul Nielsen: Multiculturalism and legal autonomy for cultural minorities

Gå til artiklene
________________________________
Planlagte numre - forthcoming issues
Nr 1/2014: Styring av naturressurser.  Frist for innsending 5. januar 2014 (English version)
Nr 2/2014: "Etikkbølgen" i yrkesutdanning og -praksis . Frist for innsending 10. juni 2014 (English version)
Alle temanumre har åpne seksjoner. Mer informasjon finner du på Akademika forlag.