En av tre leger nekter offentlig innsyn i honorarer fra legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien offentliggjør for første gang hva de betaler av honorarer og lignende til leger og annet helsepersonell. Totalt var overføringene på 140 millioner kroner i 2015. Det meste av dette beløpet går til forskning, men 53 millioner omfatter honorarer, reise og opphold i forbindelse med honorerte oppdrag og sponsoravtaler med organisasjoner.

Mottakerne har anledning til å reservere seg mot offentliggjøring av navn og beløp, og en av tre leger benyttet seg av reservasjonsmuligheten. Administrerende direktør i Legemiddelindustrien Karita Bekkemellem er fornøyd med andelen som godtar offentliggjøring, ettersom det er det første året ordningen er i bruk.

I Norge er det ikke anledning for leger til å ta provisjon av omsetning av egenutviklete legemidler, slik det er i flere andre land. Men det er ikke noe forbud mot at leger anbefaler egenutviklete legemidler.

Les mer i Dagbladet og Dagens Medisin