Ekspressgodkjenning av ingeniører blant flyktningene

Allerede før jul mottar Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) en utredning om ekspressgodkjenning av ingeniører og andre personer med teknisk utdanning fra utlandet. Kommunenes mangel på ingeniører kan nå bli mindre prekær, med hjelp fra det store antallet flyktninger som har ankommet landet de siste månedene. I år har 87 syriske flyktninger søkt om godkjennelse av sin ingeniørutdanning. Det er mer enn fem ganger fjorårets antall.

Det er NOKUT i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) og Nasjonalt organ for kompetansepolitikk (Vox) som lager utredningen for departementet.

Les mer i Teknisk Ukeblad