Dyster milepæl er passert: 400ppm karbondioksid i atmosfæren

Klimatrusselen er rykket et målbart skritt nærmere etter at atmosfæren globalt nå inneholder mer enn 400ppm (deler per million) CO2.

Det er US National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) som melder om de dystre tallene. Etter at det ble målt 400ppm i Arktis i 2012, og på Manua Loa på Hawaii i 2013, var det bare et tidsspørsmål før atmosfæren globalt ville passere den magiske grensa.

NOAA melder at det nye nivået for karbondioksid ligger 120ppm høyere enn nivået var før den industrielle revolusjonen. Halvparten av stigningen har kommet etter 1980.

450ppm anslås å være det nivået som vil tilsvare en global temperaturstigning på 2 grader Celsius, mens 350ppm tilsvarer 1,5 grad.

Les mer på BBC