Delte syn om regjeringens forslag til siteringsindikator

Kunnskapsdepartementet foreslår innføring av en siteringsindikator i tellekantsystemet. Universitets- og høgskolesektoren deler seg i synet på forslaget, og splittelsen følger ikke vante skillelinjer.

Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskulen på Vestlandet, samt universitetene i Stavanger, Agder og Tromsø er negative. På den positive siden finner vi Forskningsrådet, Nord universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges handelshøyskole og Akademiet for yngre forskere. Norges teknisk naturvitenskapelige Universitet har plassert seg i en mellomposisjon.

Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, har skrevet hver sin kronikk i pressen der de kritiserer forslaget. Ottersen kritiserer forslaget til siteringsindikator, fordi forslaget er for komplisert og lite gjennomsiktig. Rice peker på at systemet premierer egensitering og menn framfor kvinner, i tillegg til at nye og eksperimentelle fag vil komme dårlig ut i et slikt system.

Ler mer i På Høyden