Bergensrederi frakter for okkupasjonsmakten, trosser UD

Bergensrederiet Spar Shipping har tatt et bevisst valg når de nå frakter fosfat fra Vest-Sahara. Landet har vært okkupert av Marokko siden 1975, og Utenriksdepartementet og Rederiforbundet advarer mot all norsk handel med det okkuperte området. Da Bergens Tidende skrev om Spar Shippings trafikk på Vest-Sahara i 2015, var rederiet tilsynelatende uvitende om situasjonen i landet.

I en SMS til Sysla skriver administrerende direktør Jarle Ellefsen i rederiet: "Det er ikke ønskelig å ha en egen policy for hver destinasjon eller type last." Han viser til at skipet det gjelder var utleid på tids-certeparti da det anløp Vest-Sahara i februar i år.

I motsetning til i 2015, er rederiet denne gangen fullt orientert, men velger likevel å frakte fosfat fra området, mener Leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen. Direkter Christian Sundt i Seven Seas Carriers forteller til BT at hans rederi har innført en klausul i utleiekontraktene sine som hindrer trafikk på Vest-Sahara. – I dag skulle det bare mangle at toppsjefer både innen shipping og annen næringsvirksomhet setter seg inn i, og tar hensyn til, situasjonen i landene de opererer i. Det tror jeg de fleste nå gjør, sier direktør Christian Sundt til Bergens Tidende.

Rederiet Spar Shipping er søsterselskap med Spar Kjøp, som eies av Eide Knudsen-familien i Bergen.

Les mer i Sysla