Bergen først i verden: Miljøavgifter for cruiseskip

Bergen havn innfører fra 1. mai et avgiftssystem som premierer cruiseskip med lave utslipp i havn, og som straffer skip med høye utslipp. Bergen havn og 11 andre havner har samarbeidet med DNV GL om å lage et system for elektronisk registrering av miljøregnskap (EPI / Environmental Port Index). Avgjørende for størrelsen på avgiften er miljøavtrykket fra skipet mens det ligger i havn.
Det er stort sett de samme 80 skipene som anløper Bergen. De står samlet for drøyt 340 anløp årlig i Bergen. Havnedirektør Johnny Breivik sier til Bergens Tidende at målet er at cruiseskipene skal bli grønnere, og bidra til målet Bergen kommune har satt seg om å gjøre byen fossilfri innen 2030. 

Dyrt å forurense

Om systemet var blitt innført i 2018, ville største påslag største rabatt for et anløp blitt på 27.000 kroner, mens største påslag ville blitt hele 230.000 kroner.

EPI-scorene for hvert enkelt skip stemmer grovt sett med hvilket år det er bygd – jo eldre skip, jo mer forurenser det. Blant skipene som trafikkerer Bergen havn er 36 bygd før 2000, og flere av dem har en score under 10 av 100 mulige. Disse skipene får et påslag på 150% på de fleste avgiftene.

Landstrøm og LNG premieres

I den andre enden av skalaen befinner de nyeste skipene seg. 20 skip er bygd etter 2011, og har ganske avansert rensing for SOx, NOx og partikler. Disse skipene står for 97 anløp årlig i Bergen. Skip med EPI-score på 100 får rabatt på 17,5 prosent. Bruk av LNG og landstrømvil gi høy score. Bergen fikk på tampen av 2018 støtte fra Enova til å installere landstrømanlegg for cruisetrafikken.

Etter planen skal de andre havnene etterhvert følge etter Bergen med samme regler. Seinere skal det også vurderes å inkludere støy og utslipp til sjø i miljøindeksen.

Les mer i Bergens Tidende (bak betalingsmur)