Arne Johan Vetlesen om berekraftig utvikling på HVL, Bergen

“Hva skal vi fortelle våre barn om klimakrisen?” Den profilerte filosofen Arne Johan Vetlesen kommer til HVL 24. januar for å snakke om klimaproblemene og sitt syn på hvordan vi kan forstå den å løse den. Vetlesen er en aktiv debattant i norske medier.

Tid: torsdag 24.01.2019, klokka 13:00 – 15:00
Sted: F119 på Kronstad
Foredraget blir strømmet

Bærekraftig utvikling er et veiledende prinsipp i HVLs strategi. Denne forelesningen er et bidrag til å gi studentene våre viktige innspill fra samfunnsdebatten om klimakampen og debatten om hvordan vi skal kunne bidra til en bærekraftig utvikling.

Vetlesen vil snakke til alle på HVL: studenter, faglig ansatte, ledelsen og administrativt ansatte, driftspersonell og andre. Forskergruppen NaChiLitCul er initiativtaker til foredraget og har fått støtte fra SUF og det strategiske forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald.