Arbeidstilsynet: 32 m2 norm på egne kontorer

En avtale mellom Arbeidstilsynet og de ansattes organisasjoner legger til grunn en norm på 32 kvadratmeter brutto som nødvendig gjennomsnitts størrelse på tilsynets egne kontorer. Det er nesten 50 prosent større kontorplass enn regjeringens retningslinjer på 23 kvadratmeter. Tallene inneholder foruten reine kontorer, også fellesarealer som toaletter, heiser, ganger og kantiner.

I det nye regjeringskvartalet legges 23 kvadratmeter til grunn for beregning av kontorstørrelse. For å overholde arbeidsmiljøloven, må cellekontorer være minimum seks kvadratmeter store. 23 kvadratmeter åpner i følge arbeidstilsynet for at bare et fåtall kontorer kan være av celletype.

– Det viktige er hvordan folk skal klare å løse oppgavene sine, og gjøre en god jobb. For noen er det fint å sitte i åpent landskap, slik jeg gjør, sier plasstillitsvalgt for NTL, Per Olav Hernes, i Arbeidstilsynet sitt hovedkvarter i Trondheim. Forskning viser at arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon blir dårligere utført i kontorlandskap enn i cellekontorer.

Les mer i På Høyden