Arbeidere med fast ansettelse uten garantert lønn vant i retten

Mats Wiik Kleven
Unionen fagforening

I Bergen Tingrett fikk seks polske arbeidere fullt medhold i saken de anla mot arbeidsgiveren, bemanningsbyrået Clockwork Bemanning. Det er første gang det har blitt felt en dom om de omstridte såkalte 'nullprosentkrontraktene' der man formelt sett er fast ansatt, men bare får lønn når arbeidsgiveren har oppdrag til en. Tingretten konkluderte enstemmig med at kontraktene er en omgåelse av reglene for midlertidige ansettelser.

Retten skriver i dommen "at de seks saksøkernes arbeidsforhold i Clockwork mangler den forutsigbarhet med hensyn til arbeid og inntekt og det stillingsvem som kreves for å kategorisere et ansettelsesforhold som fast i arbeidsmiljøloven §14-9 første ledd". Dette er i tråd med fagbevegelsens påstand. Arbeiderne får nå faste kontrakter i henhold til den stillingsprosenten de faktisk har vært ansatt i – fra 60 til 100 prosent. De får også utbetalt lønn for de periodene de ikke har hatt oppdrag, i tillegg til 20.000 kroner i erstatning.

Leder Mats Wiik Kleven i Unionen Fagforening i Bergen, der arbeiderne er organisert, sier at dette betyr ekstremt mye for de seks. – Samtidig skal de ha stor ære for at de tok kampen for noe som er større enn deres egne stillinger, de har stått opp mot hele regimet til NHO Service, sier Kleven. Det var opprinnelig 20 arbeidere som gikk til sak, men bare seks som tok sjansen på å stå løpet ut. Det har tidligere vært hevdet fra fagbevegelsen at det ville ta tid å få avklart lovligheten av disse kontraktene i retten, fordi de utenlandske arbeiderne som går på slike kontrakter vanligvis løper stor risiko ved å våge å gå til retten.

De rødgrønne partiene vil avvikle denne ansettelsesformen om de får makten etter valget. Et forslag fra Ap, SV og Senterpartiet om å forby ansettelser uten garantilønn har allerede blitt avvist av Stortingsflertallet.

Nullprosentkontrakter har tidligere også vært rapportert som et voksene problem også for elektrikere, men i april 2015 ble El- og It-forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Teknologi enige om at bemanningsbyråer i deres tariffområde må betale lønn mellom oppdrag.
NHO Service, som organiserer bemanningsbransjen, vil ikke ta stilling til om de vil anke dommen. Ifølge leder i NHO Service Sigbjørn Mygland er det viktig for hele bransen at retten har slått fast at bemanningskontrakten er lovlig. – Resten får vi komme tilbake til når vi har fått finlest dommen, ser han til siste.no

Les mer på Fri Fagbevegelse