Forside » Aktuelt » Åpning av Norges åttende universitet

Åpning av Norges åttende universitet

Høgskolen i Bodø ble etablert i 1994 etter samorganisering av de tre høyskolene som da befant seg i Bodø: Nordland distriktshøgskole/Høgskolesenteret i Nordland , Bodø Lærerhøgskole og Nordland Sykepleierhøgskole. Den gang var det registrert 2967 studenter og 307 årsverk ved høyskolen. I dag har universitetet i overkant av 5800 studenter og 600 ansatte. UiN gir studietilbud i Bodø, Mo i Rana og i Stokmarknes.

Tora Aasland sier hun forventer at det nye universitet vil samarbeide med andre høyere utdanningsinstitusjoner i fylket og i Nord-Norge, og at det vil være en drivkraft for samarbeid med samfunns- og næringslivet i regionen.

Lov om universiteter og høyskoler åpner for at etablerte høyere utdanningsinstitusjoner kan få status som universitet på grunnlag av en faglig vurdering. Universitetet i Stavanger, Agder og UMB (Ås) er allerede blitt til etter slik prosedyre.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/apning-av-norges-attende-universitet.html?id=637499
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.