Forside » Aktuelt » NEON 2011: Forlenget frist for presentasjoner

NEON 2011: Forlenget frist for presentasjoner

Denne sesjonen er åpen for alle bidrag med tema knyttet til profesjon, profesjonsutdanning, profesjonalisering, profesjonsetikk og koblinger mellom ledelse, organisasjon og profesjon.

I 2011 inviterer vi særlig til bidrag som tematiserer ledelse i spenninger mellom profesjon-organisasjon, kyndighet og myndighet. Vi er særlig interessert i bidrag om førstelinje- og mellomledelse.

Yrkeskunnskap har en innholdsside og en formside med forvaltning og kontrollregimer. Hvordan er innholdssiden presset av lekmannskunnskap fra bl.a. nettinformasjon og media og hvordan varierer kontrollsiden mellom profesjonell egenkontroll og eksterne styringsformer.

Et tredje tema er profesjonsetikk som de aller flere yrkessammenslutninger har tematisert de siste 5-10 årene. Hva blir tematisert? Hvilken etiske grunnlagsspørsmål blir berørt og hvilke etiske verktøy blir tatt i bruk? En omfattende oversikt over empiri kan man finne her.

Vi retter også i år fokus mot utdanningsgjøringen av arbeidslivet og de nye betingelsene for profesjonsutdanning som planer om flere norske profesjonsuniversitet gir og lederutfordringer knyttet til profesjonelle organisasjoner. En rådende tese er at profesjonsledelse er særlig vanskelig.

Tom Skauge, Høgskolen i Bergen og Jill Beth Otterlei, Universitetet i Nordland, er faglig ansvarlig for gruppesesjonene.

Innen 1 september ønsker vi å motta abstrakt på ca. en side som angir tema, forskningsspørsmål, sentrale data og hovedfunn. Ferdige papere forventes å være ca. 10-15 sider lange, og leveres innen 15 oktober. Paperne utveksles mellom deltakerne i forkant av konferansen. På konferansen vil deltakerne gis 15 min til å presentere sitt paper + 5 min til spørsmål og diskusjon.

Send abstrakt til Tom Skauge, Jill-Beth Otterlei, og Lars Gjelstad

Lenke:
Kjelde: NEON

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.