Åpne kontorlandskap utgjør helserisiko

Er åpne kontorlandskap bra for helsen til de som jobber der? Bjørn Arne Øvrebø, som er ansatt som rådgiver ved NAV arbeidslivssenter i Hordaland, stilte seg det samme spørsmålet. I en artikkel i Ramazzini 2/2017 oppsummerer han en gjennomgang av tilgjengelig forskning og annen litteratur om åpne kontorlandskap. Han finner at disse utgjør en helserisiko, spesielt i de tilfellene der denne løsningen bare er valgt for å spare husleie og areal.

Det viser seg også vanskelig for de ansatte å tilpasse seg de nye forholdene slik det er forespeilet. Spesielt arbeidstakere med oppgaver som krever konsentrasjon og informasjonssikkerhet får problemer i et slikt miljø.

Derimot kan det virke som det i visse tilfeller kan være en nyttig løsning, spesielt i kreative yrker, der det er et viktig mål å finne nye ideer og løsninger. Men målsettinger om økt samhandling og fleksibilitet kan lett ende opp som økt konfliktnivå og sykemeldinger.

Bjørn Arne Øvrebø er siviløkonom og psykolog. Ansatt som rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Hordaland siden oktober 2004. Tillitsvalgt for Akademikerne ved NAV Arbeidsslivssenter i Hordaland 2007 – 2015. Varahovedtillistvalgt for Norsk Psykologforening i NAV 2006 – 2015, hovedtillitsvalgt 2015 - 2016. Synspunktene står for forfatters egen regning. E – post:

Les artikkelen (pdf): Øvrebø, Bjørn Arne: Kontorlandskap, til skade eller gagn? Artikkel i Ramazzini 2-2017.