– Åpne kontorlandskap er risikosport

Arbeidsplassrådgiver Marlene Dahle er ekspert på kontorløsninger. Hun mener vi må bort fra diskusjonen om cellekontor eller kontorlandskap. – Mellom disse finnes det mange andre alternativer, sier Dahle, som arbeider ved Mellomrom Arkitekturpsykologi. Åpne kontorlandskap regner Dahle som risikosport. Flere studier viser at slike kontorer scorer lavt på trivsel og produktivitet, men høyt på sykefravær.

Dersom en planlegger nye kontorbygg bare ut fra økonomi, er en ifølge Dahle på ville veier. Men en må også ta hensyn til økonomi og klima, og da er ikke store kontorer til enkeltpersoner bærekraftig. Samtidig viser det seg at folk flest er svært konservative når det gjelder kontorarbeidsplassen: de ønsker å jobbe i samme type kontorløsning som den de er vant med, også om den fungerer dårlig.

Les mer i På Høyden