Åpenhet om økonomiske bindinger mellom legemiddelindustri og helsepersonell

Fra 2015 vil finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner bli offentliggjort. Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).
De første offentliggjøringene blir gjort våren 2016 og gjelder overføringer som er gjort i 2015. Offentliggjøringen vil finne sted på hvert enkelt firmas nettsider, og vil blant annet omfatte honorarer og dekning av reiseutgifter.
For helsepersonell må bedriftene innhente tillatelse før offentliggjøring av overføringer. Dersom tillatelse ikke blir gitt, vil overføringene bli offentliggjort aggregert.
Les mer på Legemiddelindustrien