Anbefaler at etikk og samfunnsansvar blir obligatorisk
i økonomisk-administrativ utdanning

Høsten 2011 vedtok Nasjonalt Råd for Økonomisk - Administrativ Utdanning (NRØA) å nedsette en komité for å se nærmere på etikk - og samfunnsansvarsundervisningen innen det norske økonomisk- administrative feltet. Rapporten ble fremmet for NRØA årsskiftet 2013/2014.

Rapporten legger frem anbefalinger når det gjelder undervisningen i etikk og samfunnsansvar innen det økonomisk administrative feltet. Rapporten gir anbefaling for  kompetanse, læringsmål og implementering på alle nivåer, dvs. både BA-, Master-, og PhD- nivå.

På BA-nivå anbefaler komiteen en mer omfattende og detaljert læringsutbyttebeskrivelse; at emnet forblir obligatorisk; at det gjøres til et nytt hovedfagområde; at omfanget blir minst 7,5 studiepoeng og at det både tilbys som eget kurs og som integrert i andre fag. På Masternivå anbefaler komiteen en mer omfattende og detaljert beskrivelse. Også her anbefaler komiteen å gjøre etikk og samfunnsansvar obligatorisk, og at omfanget blir minimum 5 studiepoeng. Dette kan tilbys som et eget kurs og integrert i andre fag. På PhD-nivå anbefaler komiteen undervisning i profesjonsetikk, minimum som et obligatorisk kurs på minimum 2,5 studiepoeng, og dette kan tilbys som et eget kurs eller det kan integreres i et kurs i forskningsetikk.

Rapporten er lagt ut for nedlasting her.