Allianse for ny fiskeri- og jordbrukspolitikk

Prisen for å bli kystfisker er tidoblet på fem år – ungdom har ikke sjans til å komme inn i yrket. Også i jordbruket blir det stadig tøffere å komme inn i yrket, gjelda øker, mens jordbruksarealet og beitet går ned.

11 organisasjoner har sluttet seg sammen i en allianse for å "ta havet tilbake og jorda i bruk". De stiller politiske krav som fokuserer på at markedsinrettingen av jordbruk og fiske må reverseres, fiskekvoter skal ikke være omsettelige, jordbruket må leve av norske ressurser, og selvforsyningsgraden må økes.

Kampanjen hevder i et innlegg i Dagbladet at dagens jordbrukspolitikk øker produktiviteten på en måte ikke er bærekraftig, og som ikke tåler klimaendringene. Tilsvarende framheves at stadig mindre av fisken blir bearbeidet i Norge, men i stedet sendes utenlands.

Blant organisasjonene bak oppropet er Norges Sosiale Forum, Norges Kystfiskarlag, Norg Bonde- og Småbrukarlag og Natur og Ungdom.

Les mer i Dagbladet