47 leger mistet autorisasjonen i 2017

Det var en sterk oppgang i antall ansatte i helseprofesjonene som mistet autorisasjonen i 2017 sammenlignet med tidligere år. 155 helsepersonell mistet til sammen 160 autorisasjoner, noe som var 41 flere enn i 2016.

I de fleste tilfellene er det misbruk av rusmidler samt adferd uforenling med yrkesgjerningen som ligger bak. Sik adferd kan omfatte tyveri av legemidler.

Det var flest reaksjoner mot leger og sykepleiere. Av de 291 reaksjonene mot helsepersonell, var  det 125 leger og 91 sykepleiere blant mottakerne av reaksjonene.

Oversikten fra helsetilsynet viser også antall reaksjoner mot virksomheter, politianmeldelser og mer.

Les Helsetilsynets oversikt