NOKUT reviderer kriteriene for akkreditering

Kunnskapsdepartementet (KD) fastsatte 1. februar forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det er NOKUTs utfyllende forskrift som skal ligge til grunn ved behandling av søknader om akkreditering av studietilbud og institusjoner innen høyere utdanning. Les mer...

Grønt lys for femårig lærerutdanning i Tromsø

Universitetet i Tromsø (UiT) har fått godkjent sin femårige lærerutdannelse av Kunnskapsdepartementet. UiT blir dermed den første utdanningsinstitusjonen i landet som kan tilby dette. Den nye integrerte lærerutdanningen starter til høsten. - I løpet av studiet får studentene en solid fag- og profesjonskompetanse, samtidig som de får en grundig praksis ved våre partnerskapsskoler, heter det på nettsidene til UiT. Les mer...