Grønt lys for femårig lærerutdanning i Tromsø

Utdanningen i Tromsø blir tilbudt som en integrert mastergrad. Graden gir ifølge UiT:

  • har større faglig fordypning enn fireårige lærerutdanninger gir lektorkompetanse og lektorlønn
  • gir fra kr 32000,- til kr 54000,- mer i årslønn enn fireårige utdanninger
  • gir et solid grunnlag for å møte framtidens skole
  • har samme opptakskrav som de øvrige lærerutdanningene gir mulighet til å søke opptak til ph.d.-studier tilpasset kompetansen i mastergraden

Opptakskrav er generell studiekompetanse, eller tilsvarende realkompetanse, samt minst karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng.

Les mer i VG