Forskermøte i FORPRO, 7 okt 09:15-11:00

Gruppen vil drøfte ideer til presentasjoner på NEON-konferansen som finner sted i Kristiansand 19-20 november. Mange interessante bidrag er påmeldt til arbeidsgruppen, "Profesjonsteori - Ny relevans i relasjonen mellom politikk og ekspertise?" Onsdagens forskermøte vil med andre ord by på et bredt spekter av allmenne profesjonsteoretiske problemstillinger. Sted: AI, Nygård, rom B-417 Les mer...

Innfører studieavgift i Sverige

Norge vil være det eneste skandinaviske landet der høyere utdanning fortsatt er gratis for alle når Sverige sannsynligvis innfører skolepenger i 2011. Studieavgiften er foreslått i neste års budsjettforslag i Sverige for alle studenter fra land utenfor EU/EØS. Les mer...

Mer rom for kompetanse, klima og næringsliv

Fylkesutvalet i Hordaland la enstemmig til tre nye tema for det regionale forskningsfondet i sitt møte 23.9. Dermed kan tema knyttet til kompetanse og kompetanseutvikling, klima og næringsliv får større plass enn i det opprinnelige forslaget. Les mer...