Dieter Plehwe om neoliberalismen og MPS

Ordet "neoliberal" er i daglig bruk selv om få vet hvor begrepet kommer fra eller hva som mer presist legger i begrepet. Dieter Plehwe vil i Forum for vitenskap og demokrati særlig fokusere på hvordan dette "tankekollektivet" ble konstituert. Han vil også søke å vise at måten nettverket ble organisert på i særlig grad har gitt innflytelse på faglig utvikling ved en rekke universiteter i den vestlige verden. Les mer...

Nasjonal forskerskole i lærerutdanning realiseres

Forskningsrådet har nylig bevilget 40 millioner til Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Forskerskolen skal organiseres som et nettverk mellom lærer-utdanningsinstitusjoner, der Høgskolen i Bergen er en av deltakerne. Les mer...

Opplæring til demokrati

Democracy in Education er tittelen på en ny utgave i Høgskolen i Bergens egen skriftserie. Professor Britt Unni Wilhelmsen og høgskolelektor Sidsel Hadler-Olsen har vært redaktører og i tillegg bidratt med egne artikler. Publikasjonen presenterer ulike verktøy for å trene barn og unge i demokrati og er et resultat av et internasjonalt nettverkssamarbeid for lærere som heter European Teacher Education Network (ETEN). Les mer...

Frafall i videregående skole som samfunnsproblem

FORPRO inviterer til åpent møte onsdag 28. oktober kl. 10.00 om frafallsproblemet i videregående skole. Arrangementet vil fokusere på den kritiske relasjonen mellom yrkesfagsopplæringen, arbeidslivet og NAV-systemet. Les mer...

Education at a Glance 2009: OECD Indicators

The report enables countries to see themselves in the light of other countries’ performance. It provides indicators on the performance of education systems. According to OECD it represents the consensus of professional thinking on how to measure the current state of education internationally. Les mer...

Stor bevilgning til profesjonsforskning ved SPS

Forskningsrådet har gjennom programmet Utdanning 2020 gitt en stor bevilgning til prosjektet Qualifying for professional careers. Dette er et av to store prosjekter som skal dele en pott på 27,5 millioner kroner. Les mer...

Higher Education to 2030 (Vol. 1): Demography

This OECD report ask questions like: What might be the future impact of demographic changes on tertiary education systems and institutions? How can and do countries address these changes? What opportunities and challenges do they bring? Les mer...