Forside » Aktuelt » Mer rom for kompetanse, klima og næringsliv

Mer rom for kompetanse, klima og næringsliv

Vedtaket:
"Fylkestinget sluttar seg til forslaget til prioriterte tema for det regionale forskingsfondet på Vestlandet, og føreset at det komande styret for forskingsfondet legg dette til grunn for sine årlege handlingsplanar og utlysingar.

2. Følgjande skal også vere prioriterte tema:
• Forsking på kompetanse og kompetanseutvikling
• Klimaforsking
• Næringslivsforsking

3. Prioriteringa gjeld inntil ny vurdering og vedtak i valperioden 2011-2015.”

Lenke:
Kjelde: FKH

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.