Norsk utdanningsforskning fram mot 2020

Programmet UTDANNING 2020 skal styrke utdanningsforskningen ved å fremme forskning på et høyt vitenskapelig nivå og bedre kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming, forvaltning, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse slik at barn, unge og voksnes utvikling og læring kan optimaliseres. Les mer...

HiB som fremtidig profesjonsuniversitet?

Høgskolen i Bergen har tatt initiativ til debatt om fremtidig universitetsstatus og andre strategiske valg i årene som kommer. Tom Skauge, FORPRO, har publisert dette innlegget. Les mer...

50000 norske bøker gratis på nett

Alle de 50.000 bøkene som ble utgitt i Norge på 90-tallet legges i mai ut gratis på Nasjonalbibliotekets hjemmeside.Avtale ble undertegnet mellom Kopinor og Nasjonalbibliteket torsdag 23 april. Les mer...

Nytt studie i Teknologiledelse

Masterprogrammet er toårig, og et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Bergen. Universitetet i Oslo er faglig ansvarlig for studiet og tildeler mastergraden. Les mer...