HiB som fremtidig profesjonsuniversitet?

 

Lenke: (lenke fjernet)
Kjelde: HiB