Universitetet i Oslo bygger seg opp på etikk

Inntil 5 postdoktorstillinger i etikk ledig ved Etikkprogrammet, med 2,5 års varighet. Etikkprogrammet er et tverrfaglig satsingsområde ved UiO. Programmet har som mål å fremme forskning på etiske problemstillinger. Les mer...

-Bedre lærere avgjørende

Kvaliteten på lærerne er mest avgjørende for gode resultater i klasserommet, mener forskeren bak en av verdens største utdanningsstudier. Nå oppfordrer han til debatt rundt prestasjonslønn. Les mer...

Nytt utdanningsprogram fra NFR

Programplan for utdanning 2020 skisserer forskningsbehov innen fire bredt anlagte temaområder. Dette fordrer forskningsbidrag fra mange fag og fagområder og tverrfaglige tilnærminger. Les mer...