Forside » Aktuelt » Universitetet i Oslo bygger seg opp på etikk

Universitetet i Oslo bygger seg opp på etikk

Programmet ønsker å stimulere forskning og forskerutdanning på tvers av fag- og fakultetsgrenser. Oppunder 30 forskerrekrutter/forskere inngår i Etikkprogrammets gruppe av PhD-stipendiater, post- doktorstipendiater, kvalifiseringsstipendiater, samt assosierte stipendiater. Programmet finansierer for øvrig etikkprosjekter av ulike slag ved UiO. I tillegg har Etikkprogrammet koordinerende ansvar for Nasjonalt Etikknettverk og en serie nasjonale forskerkurs.

Lenke: //www.etikkprogrammet.uio.no/
Kjelde: UiO

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.