Forside » Aktuelt » Nytt utdanningsprogram fra NFR

Nytt utdanningsprogram fra NFR

Programplanen åpner for forskningsprosjekter innenfor følgende fire bredt anlagte tema:

  • Utdanningens mål, innhold, undervisning og arbeidsmåter
  • Vurderingsformer, læringsprosesser og læringsutbytte i utdanningene
  • Styring, ledelse og organisering av utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • Utdanning og samfunn

Programstyret for Utdanning 2020 vil bli oppnevnt i januar 2009 og første utlysning vil etter planen bli kunngjort i februar/mars med søknadsfrist 16. april 2009.

Les mer om Utdanning 2020 på Norges forskningsråd sine nettsider.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.