176 vitenskapelige tidsskrifter borte fra nettet på 10 år

Tusenvis av vitenskapelige artikler  har forsvunnet fra nettet de siste årene, siden Open Access-tidsskriftene de var publisert i også har forsvunnet. En fersk studie fant at 176 tidsskrifter er forsvunnet fra nettet, i den forstand at mindre enn 50 prosent av innholdet forsatt er synlig. En av forfatterne, Mikael Laakso ved Svenska handelshögskolan i Helsingfors, sier til Khrono at de aldri kan være sikre på at noen av tidsskriftene finnes bak betalingsmurer eller på papir.

Mange artikler har forsvunnet fordi det ikke lenger blir betalt for domene, andre fordi de har vært publisert på sidene til universiteter og høgskoler. Disse gjennomfører fra tid til annen fusjoner og store restruktureringer, da det lett kan skje at stoff som ingen passer på, bare forsvinner.

Hvordan kan en da sikre at publikasjonene blir tatt vare på for ettertiden? — Tidsskrifter burde oppdatere nettsidene til en moderne løsning som har integrert arkivering, som denne, og ikke bruke sider de selv kodet sammen på 2000-tallet og har bygd videre på, skriver Laakso.

Les mer på Khrono