145 advokater avskiltet på 10 år

Advokater – fra skranken
til tiltaleboksen.

De ti siste årene har 145 advokater mistet bevillingen. Mange taxisjåfører mistet drosjeløyva for fem år etter uaktsomme overtredelser av regnskapsloven. Men advokatene som blir avskiltet etter langt grovere overtredelser, får bevillingen tilbake etter bare 2-3 år – om de i det hele tatt mister den.

I 2015 ble 20 advokater avskiltet, sju mer enn året før. De siste 10 årene er 44 advokater straffedømt. Overtredelsene er av mange slag, men en tredel av forholdene, dreier seg om underslag.

– Jeg har til gode å se at det er begått underslag av en advokat med solid økonomi, sier Hege Bjølseth, direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til Dagens Næringsliv. – Det stilles ikke krav til advokaters økonomi. Advokater er den eneste yrkesgruppen som er i posisjon til å forvalte andres penger uten at det stilles krav til deres økonomi, fortsetter hun.

Etter en høyesterettsdom i 2007 er det utviklet en praksis der advokater får igjen bevillingen etter 2-3 år. I Danmark er det annerledes. Der går det 10-12 år før de får bevillingen tilbake.

Men det skal mye til foe å miste bevillingen. Dagens Næringsliv forteller om en politiadvokat som fyllekjørte i en sivil politibil, og endte i autovernet, og mannen fikk 20 dager i fengsel. Dette skjedde bare to måneder etter at han hadde fått advokatbevilling. Denne han fikk beholde til tross for fyllekjøring og fengselstraff.

Les hele artikkelen i Dagens Næringsliv (krever innlogging)