125 år psykiatrihistorie stilles ut på Sandviken sykehus

Fra starten, for 125 år siden, praktiserte Neevengården sykehus et markert klasseskille blant de psykiatriske pasientene. De bemidlede pasientene slapp unna arbeidsplikten som gjalt for allmuen, og de fikk servert en annen meny.

I anledning at Sandviken sykehus, som institusjonen heter i dag, har vært i drift i 125 år, blir det satt opp en utstilling om sykehusets historie.

Det er Trine Christensen,  assisterende klinikkdirektør ved Sandviken sykehus, som leder arbeidet med utstillingen. Fra de innerste lagerrommene kommer det fram servise med monogram i gull som ble brukt til de velbemidlede pasientene. Og tvangstrøyer og mye annet.

Mye har forandret seg på 125 år, også for personalet. Den første tiden måtte personalet bo på sykehuset. Først på 20-tallet ble det åpnet adgang for at de ansatte kunne gifte seg.

Les mer  Bergens Tidende