104 millioner til hydrogendrift på Kystruten

Kystruten - et vesentlig større
hydrogenskip.
Foto: Ganita via wikimedia. CC-by-sa-3.0

Havyard-prosjektet for utvikling av hydrogendrift på ett av de nye skipene til Kystruten har fått 104 millioner kroner i støtte fra Pilot-E, som er et felles initiativ fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Skipet er planlagt å være driftsklart i 2022.

Med hydrogendrift i tillegg til batteri kan skipene seile fem ganger lengre enn på batteri. De fire nye skipene skal ha framdrift med LNG – flytende naturgass – og batteri. Da kan de veksle mellom hybrid-drift og rein LNG- eller batteridrift. På ett av skipene skal det altså dessuten monteres hydrogentank og brenselceller, slik at skipet kan seile utslippsfritt i anslagsvis 10 timer.

Den offentlige støtten vil sannsynligvis dekke bortimot halvparten av nødvendig finansiering.

Les mer på Sysla