Forside » Aktuelt » 100 millioner til forskning på rettferdig omstilling til fornybart

100 millioner til forskning på rettferdig omstilling til fornybart

Ytre Vikna vindpark. Foto: Kommunikasjonsavdelingen NTFK, lisens CC BY 2.0Hvordan legge om til et fornybart energisystem på en rettferdig måte? Det er oppgaven Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) har satt seg fore å skaffe kunnskap om. Senteret samler forskere fra NTNU, Sintef, Universitetet i Oslo, NHH og SNF fra Bergen, Institutt for energiteknikk (IFE), Høgskolen på Vestlandet og Vestlandsforskning i Sogndal. I tillegg omfatter NTRANS 30 brukerpartnere fra deler av næringsliv og forvaltning og ti internasjonale partnere fra ledende globale miljøer. Senteret har fått status som Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Gjennom denne statusen vil det dele en bevilgning på 200 millioner kroner fra Forskningsrådet over 8 år med ett annet FME-senter.


– Ikke bare ‘folk flest’ som er mot omstillingen

– Vi glemmer ofte at omstillingen vil preges av interessemotsetninger og konflikt. De gule vestene i Frankrike, bomveimotstand og konflikter rundt vindkraftutbygging minner oss på behovet for å forstå samspillet mellom ny teknologi, politiske virkemidler og større samfunnsprosesser. Samtidig er det ikke slik at motstanden bare kommer fra «folk flest», det er også mange sterke aktører som har mye å tape på radikal omstilling. Dette uttaler nestleder ved NTRANS Tomas Moe Skjølsvold til ntnu.no.

20–25 masterstudenter skal involeres årlig gjennom de samfunnsvitenskapelige masterprogrammene ved NTNU, NHH, UiO og HVL. Senteret vil utdanne 27 ph.d-studenter og postdocer.

Det andre senteret som fikk FME-status er INCLUsive Decarbonization and Energy transition ved Universitetet i Oslo.

Les mer på NTNU.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.