Forside » Aktuelt » Torbjørn Røe Isaksen: Utdanning er nøkkelen

Torbjørn Røe Isaksen: Utdanning er nøkkelen

Torbjørn Røe Isaksen bildeUtdanning og videreutdanning er nøkkelen til hvordan samfunnet skal skaffe nok kompetanse i framtiden, mener Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I en pressemelding fra regjeringen vises det til de fem punktene OECD anbefaler for norsk utdanningspolitikk i den nye rapporten “OECD Skills Strategy Action Report Norway 2014”:

  1. Utvikle en nasjonal kompetansepolitisk strategi
  2. Utvikle en nasjonal kompetansepolitisk strategi
  3. Lage en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning
  4. Styrke koblingen mellom utvikling av kompetanse og økonomisk vekst
  5. Utvikle et helhetlig system for livslang karriereveiledning
  6. Styrke insentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft

OECD peker på at det er for få unge som velger utdanning innen ingeniørfag, matematiske fag og naturvitenskapelige fag. Det er tidligere blitt hevdet at Norge kommer til å mangle 16000 ingeniører, men en framskriving fra Statistisk Sentralbyrå fra 2013 tyder på at det ikke vil bli noen mangel på ingeniører i 2030, fordi mange unge åpenbart har oppfattet signalene om at de bør velge disse fagene.

På Høyden skriver at det i fjor var dobbelt så mange søkere til teknologi- og realfagsplasser som det var studieplasser til.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.