Delingsøkonomiutvalget: Vil slippe til Uber, men skattlegge

piratpenger?

pirat-penger?

Samme dag som en masteroppgave fra NHH forteller at det er relativt lite å hente i skatteinntekter fra privat Airbnb-utleie, legges rapporten fra regjeringens delingsøkonomiutvalg fram. Her foreslås at private leieinntekter fra Airbnb-utleie under 30 dager bør skattlegges som kapitalinntekt. Det betyr at fribeløpet halveres til kr 10.000.