Riksadvokaten ber regjeringen kaste forslaget til lov for e-tjenesten

Riksadvokaten leverte like før fristen inn en svært kritisk høringsuttalelse til regjeringens nye forslag til lov for Etteretgningstjenesten. Oversatt til dagligtale, ber riksadvokat Tor-Aksel Busch Forsvarsdepartementet om å kaste hele forslaget i bosset.

Regjeringen foreslår i lovutkastet at E-tjenesten skal ha anledning til å sitte på metadata for all digital kommunikasjon i Norge i 18 måneder. Det vil ifølge kritikerne gi tjenesten tilgang til å overvåke lovlydige norske borgere på en måte vi aldri tidligere har sett.


Riksadvokaten skriver i høringsuttalelsen at lovforslaget har et "betydelig lovteknisk forbedringspotensial". Et eksempel er den elementære påpekningen av at det er politiet sin oppgave å forebygge og etterforske kriminelle handlinger i Norge, ikke etterretningstjenesten.

En strøm av kritikk har møtt regjeringen sitt forslag til ny lov. Datatilsynet ber i en 60 siders høringsuttalelse om at lovforslaget trekkes, blant annet fordi det strir mot grunnloven. Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon sier det slik til Dagbladet: – De må rett og slett legge dette forslaget til side og begynne på nytt. Det kan godt hende Etteretningstjenesten skal få nye fullmakter, men de må også begrenses.

Les mer i Dagbladet