Regjeringen setter norm for antall voksne per barn i barnehagene

Tross motstand fra Private Barnehagers Landsforbund, har regjeringen i dag gått inn for en minstenorm for antall ansatte per barn i barnehagene. Det vil heretter kreves minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år.

Til NTB sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H): – Vi må ha en bemanningsnorm som sikrer at alle barn har nok ansatte rundt seg uansett hvilken barnehage de går i.

Det er stor sannsynlighet for at forslaget vil gå gjennom i Stortinget, da KrF har signalisert at de støtter forslaget.

Les mer i Bergens Tidende