Regionale forskningsmidler fra 2010

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2009 å bevilge 6 mrd. kroner til å opprette regionale forskningsfond. - De regionale fondene vil skape økt forskning lokalt og styrke regionenes forskningsevne, sier Aasland.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2008/forskningsloft-for-regionene.html?id=531055
Kjelde: Regjeringen