Forside » Aktuelt » Profesjonsetisk Nettverk, NHH og FORPRO inviterer til Profesjonsetisk workshop 2010

Profesjonsetisk Nettverk, NHH og FORPRO inviterer til Profesjonsetisk workshop 2010

Årets workshop som holdes 10-11 juni er et samarbeid mellom etikkmiljøet ved Norges Handelshøyskole og Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog (ForPro) ved Høgskolen i Bergen.

Temaer for de to hovedsesjonene på årets workshop er:
(1) lederskap, etikk og visdom
(2) etisk kodeks i profesjonsorganisering og profesjonsutøvelse

I tillegg er det parallelle sesjoner begge dager. Det presiseres at det ikke er noen tematiske begrensninger på parallellsesjonene. Profesjonsetisk workshop har en god tradisjon for å behandle mange spennende temaer til dialog, og det vektlegges at man i parallellsesjonene både kan presentere ideer eller prosjekter som er i startgropen og prosjekter som er i senere faser.

Påmelding:
Intresserte inviteres til å delta på workshopen og til å presentere et prosjekt i parallellsesjonene (10-15 minutter innlegg, 5-10 minutter diskusjon i plenum). Siden det ikke er tematiske begrensninger, håper man det blir mange spennende ideer og prosjekter som legges fram til samtale. Presentasjonen kan være basert på et forskningsarbeid, undervisningsprosjekter eller praktiske problemstillinger.

Dersom det ønskes å presentere et prosjekt, vennligst send inn en kort prosjektskisse/abstract innen 25. mai. Det er også mulig å delta uten å presentere.

Klikk her for å se tentativt program.

Påmeldingsfristen er forlenget til 4 juni (pga lunsj og middagbestillinger er det nødvendig med påmelding). Påmelding sendes Lars Jacob Tynes Pedersen på e-post: lars.pedersen@nhh.no

Konferanseavgiften er kr. 1000,- inkludert festmiddag (studenter: gratis / evt. kr. 500,- m/festmiddag).

Lenke: //www.nhh.no/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fKonferanser%2fProf-workshop-3_-web.PDF
Kjelde: Workshop brosjyre

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.