Pål Nygaard: Ingeniørenes gullalder

Publisert 2013

Pål Nygaard: Ingeniørenes gullalder. De norske ingeniørenes historie (2013). Nygaards PhD-avhandling fra HiOA i 2012 «Profesjonalisering mellom Bildung og Engineering. En studie av de norske ingeniørenes profesjonshistorie 1930-1970» har nå blitt bok.

Pål Nygaard behandler spesielt utviklingen i ingeniør-profesjonen i den virkelige gullalderen 1945-65. I denne perioden var ingeniørene spesielt høyt ansett og etterspurt, og fikk dessuten gjennom egen profesjonspolitikk makt gjennom å være viktige premissleverandører og rådgivere for regjeringen. I tida etter 1965 har økonomer for en stor del overtatt denne rollen. I gullalderen blusset det en betent strid mellom ingeniører utdannet ver NTH i Trondheim, og ingeniører fra de tekniske skolene. Denne striden eksisterer fortsatt, men med lavere intensitet.